Partnerstwo start-ups

Partnerstwo start-ups

Masz pomysł i potrzebujesz wsparcia aby go zrealizować? zigZAG jest do twojej dyspozycji. zigZAG angażuje się jako partner w unikalne przedsięwzięcia, których celem jest zagospodarowanie nisz na rynku. Dzięki swojemu know-how i know-how swoich partnerów, firma zapewnia pomysłodawcy wdrożenie pomysłu w życie. zigZAG to poparte sukcesami kompetencje w zakresie tworzenia biznes planów, analiz marketingowych i pozyskiwania źródeł finansowania ich realizacji. To kompleksowość usług we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin m.in. prawa, finansów, zarządzania, reklamy, Internetu, sportu, turystyki, architektury, ekologii czy zdrowia.

Jeśli zatem masz pomysł na biznes – przyjdź do nas a postaramy się żeby został z sukcesem wdrożony w życie.

Zakres usług:

  • analiza potencjału pomysłu
  • stworzenie zespołu projektowego
  • opracowanie biznesplanu
  • pozyskanie źródeł finansowania przedsięwzięcia
  • wdrożenia pomysłu w życie i bieżąca koordynacja