Marketing spoleczny

Marketing społeczny

zigZAG wierzy, że każda organizacja społeczna może wziąć sprawy w swoje ręce. Nie czekać biernie na to co się wydarzy ale znając i akceptując własne słabości, iść do przodu. zigZAG aktywizuje organizacje społeczne w oparciu o ideę "działamy jak firma". Skupia członków organizacji wokół jej idei i misji, angażując w codzienne zadania. Tworzy zespół specjalistów, pracujących na rzecz organizacji. Odpowiada za wszelkie aktywności marketingowe. Inicjuje działania zmierzające do pozyskania funduszy na działalność statutową organizacji. zigZAG to wiedza i doświadczenie w marketingu społecznym. Na stałe współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym "Pięknie puchnę".

Zakres usług:

  • opracowanie oraz realizacja strategii marketingowej
  • opracowanie oraz realizacja identyfikacji wizualnej
  • opracowanie oraz realizacja strony  internetowej i innych aktywności w Internecie
  • opracowanie oraz realizacja kampanii marketingowych
  • komunikacja z mediami i grupami docelowymi organizacji
  • pozyskiwanie funduszy na realizację działań marketingowych i projektów organizacji społecznej